Okresy ochronne

Dariusz Cieszyński. Opublikowano w ART.WĘDKARSKI

Okres ochronny oznacza przedział czasowy, w którym nie wolno łowić danej ryby.

Okres ten dotyczy wszystkich wód PZW. Został on ustanowiony w związku z

aktywnością rozrodczą poszczególnych gatunków. Ryby powinny być wtedy

pod specjalną opieką i nie powinno się prowadzić ich odłowu.

Poniżej lista gatunków oraz okresy ich ochrony:
- boleń - od 1 stycznia do 30 kwietnia
- brzana - od 1 stycznia do 30 czerwca
- brzanka i brzana karpacka - od 1 stycznia do 31 grudnia
- certa:
   a) w rzece Wiśle od zapory we Włocławku do jej ujścia od 1 września do 30 listopada,
   b) w rzece Wiśle powyżej zapory we Włocławku i w pozostałych rzekach od 1 stycznia do 30 czerwca
- głowacica od 1 marca do 31 maja
- lipień od 1 marca do 31 maja
- łosoś
   a) w rzece Wiśle i jej dopływach powyżej zapory we Włocławku od 1 października do 31 grudnia, w

pozostałym okresie obowiżzuje zakaz połowu w czwartki, piątki,
       soboty i niedziele,
   b) na odcinku rzeki Wisły od zapory we Włocławku do
       jej ujścia od 1 grudnia do końca lutego; w okresie od 1 marca do 31 sierpnia obowiązuje zakaz połowu w
       piątki, soboty i niedziele,
   c) w pozostałych rzekach od 1 października do 31 grudnia.
- miętus od 1 grudnia do końca lutego
- pstrąg potokowy:
   a) w rzece Wiśle i jej dopływach od jej źródeł do ujścia rzeki San, w rzece San i jej dopływach

oraz w rzece Odrze i jej dopływach od granicy państwowej z Republiką Czeską do ujścia

 rzeki Bystrzycy oraz w rzece Bystrzycy i jej dopływach od 1 września do 31 stycznia, 
   b) w pozostałych wodach od 1 września do 31 grudnia
- sieja od 1 października do 31 grudnia
- sielawa 1 października do 31 grudnia
- sandacz od 1 stycznia do 31 maja
- sapy od 1 kwietnia do 31 maja
- sum:
   a) w rzece Odrze od ujścia rzeki Warty do granicy z wodami morskimi od 1
      grudnia do 31 maja
   b) w pozostałych wodach od 1 listopada do 30 czerwca
- szczupak od 1 stycznia do 30 kwietnia
- świnka od 1 stycznia do 15 maja
- troć:
    a) w rzece Wiśle i jej dopływach powyżej zapory we Włocławku od 1 października do 31 grudnia;

w pozostałym okresie obowiązuje zakaz połowu w czwartki, piątki, soboty i niedziele,
    b) na odcinku rzeki Wisły od zapory we Włocławku do
       jej ujścia od 1 grudnia do końca lutego; w okresie od 1 marca do 31 sierpnia obowiązuje zakaz połowu w
       piątki, soboty i niedziele
    c) w pozostałych rzekach od 1 października do 31 grudnia
- troć jeziorowa od 1 września do 31 stycznia
- węgorz od 15 czerwca do 15 lipca